VEIS

HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
BIỂU MẪU THỐNG KÊ NĂNG LƯỢNG
BIỂU MẪU THỐNG KÊ NĂNG LƯỢNG
CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CHÍNH & CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Trang biểu mẫu này cung cấp các mẫu thu thập dữ liệu năng lượng theo từng nhóm đối tượng, bao gồm:

  • Mẫu báo cáo số liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Tổng công ty điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Đơn vị sản xuất điện không thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Doanh nghiệp lọc dầu không thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu doanh nghiệp sản xuất xăng, sản phẩm dầu mỏ Condensate không thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
  • Mẫu báo cáo số liệu của các Sở Công Thương.
TÀI LIỆU MẪU ĐÃ TẢI LÊN
TÊN TỆP MÔ TẢ LOẠI DỮ LIỆU LOẠI TỆP KÍCH THƯỚC XEM

Mẫu báo cáo số liệu ngành than thuộc VINACOMIN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành than thuộc VINACOMIN Mẫu dữ liệu ngành than xlsx 17 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu ngành than đơn vị không thuộc VINACOMIN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành than đơn vị không thuộc VINACOMIN Mẫu dữ liệu ngành than xlsx 17 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu ngành điện thuộc EVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành điện thuộc EVN Mẫu dữ liệu ngành điện xlsx 37 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu ngành điện đơn vị không thuộc EVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành điện đơn vị không thuộc EVN Mẫu dữ liệu ngành điện xlsx 12 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu ngành dầu khí thuộc PVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành dầu khí thuộc PVN Mẫu dữ liệu ngành dầu khí xlsx 32 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu doanh nghiệp Lọc dầu không thuộc PVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu doanh nghiệp Lọc dầu không thuộc PVN Mẫu dữ liệu ngành dầu khí xlsx 16 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất xăng & SP Dầu mỏ Condensate không thuộc PVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất xăng & SP Dầu mỏ Condensate không thuộc PVN Mẫu dữ liệu ngành Xăng dầu xlsx 16 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất và phối trộn nhiên liệu sinh học không thuộc PVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất và phối trộn nhiên liệu sinh học không thuộc PVN Dữ liệu từ các đơn vị điều phối xlsx 15 KB Xem

Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất và phân phối CNG không thuộc PVN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu DN Sản xuất và phân phối CNG không thuộc PVN Dữ liệu từ các đơn vị điều phối xlsx 15 KB Xem

5.Mẫu báo cáo số liệu Sở Công thương địa phương.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu Sở Công thương địa phương Mẫu dữ liệu sở công thương địa phương xlsx 20 KB Xem

4.0 Mẫu báo cáo số liệu ngành xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu ngành xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN Mẫu dữ liệu ngành Xăng dầu xlsx 12 KB Xem

4.1 Mẫu báo cáo số liệu DN Xăng dầu không thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN.xlsx

20/05/2021
Mẫu báo cáo số liệu DN Xăng dầu không thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN Mẫu dữ liệu ngành Xăng dầu xlsx 12 KB Xem